Wsparcie online do planowania Twoich przypadków:

ITI SAC Assessment Tool


SAC Assessment Tool odpowiada wytycznym opracowanym przez ITI w 2007 roku podczas Consensus Conference dla różnego typu przypadków opartych na systemie klasyfikacji zwanym SAC (Straightforward, Advanced, Complex).

SAC Assessment Tool prowadzi Cię krok po kroku, aby ocenić stopień złożoności i potencjalnego ryzyka związanego z poszczególnymi przypadkami. Poprzez udostępnienie tego narzędzia, ITI podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia jakości terapii implantologicznej w celu zagwarantowania najlepszego leczenia dla pacjenta.

Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć ocenę SAC